Categories
audio તુજ ચરણે

તુજ ચરણે પરિચય Tuj Charane Introduction

Categories
audio તુજ ચરણે

અંજલિ શ્લોક

Categories
audio તુજ ચરણે

જે પ્રેમીએ સરળતા શ્રી બાળયોગી મહારાજને અર્પણ

Categories
audio તુજ ચરણે

તુજ ચરણે પ્રાર્થના

Categories
audio તુજ ચરણે

હરિ:ૐ ધૂન End Track