મળાયું, પણ ભળાયું નહિ Malayu, pan bhalayu nahi

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments