લેખો (Articles)      
Audit Report 2021

Audit Report 2020-2021

Audit Report 2020-2021 Read less

Jan 24, 2022
રવિવાર બોર્ડ 5/10/2014 લખે છે Sunday Board Writes 5/10/2014

Sunday Board Writes 5/10/2014

Sunday Board Writes 5/10/2014 Read less

Oct 09, 2020
લારાવેલના વિસ્તરણ માટે 15 આવશ્યક પેકેજો

લારાવેલ એ વેબ એપ્લિકેશનને વિકસાવવા માટે સૌથી વધુ લોકપ્રિય PHP ફ્રેમવર્કમાંથી એક છે. તે સરળ અને ...Read more

લારાવેલ એ વેબ એપ્લિકેશનને વિકસાવવા માટે સૌથી વધુ લોકપ્રિય PHP ફ્રેમવર્કમાંથી એક છે. તે સરળ અને ઝડપી રૂટીંગ, રિલેશનલ ડેટાબેસેસને forક્સેસ કરવાની વિવિધ રીતો, શક્તિશાળી પરાધીનતા ઈન્જેક્શન અને ઘણું બધું જેવી ઘણી મોટી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. આ લેખમાં અમે તમારી સાથે લારાવેલને વિસ્તૃત કરવા માટે 15 ઉત્તમ ઓપન સોર્સ પીએચપી લાઇબ્રેરીઓ શેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિવિધ યુટિલિટીઝ ઉમેરવા અને તમારા વર્કફ્લોને સુધારવા માટે તમે કોઈપણ લારાવેલ પ્રોજેક્ટમાં સરળતાથી તેને સમાવી શકો છો. Read less

Jul 01, 2020
પ્રારંભિક 2017 માટે 20 અદ્ભુત PHP પુસ્તકાલયો 20 Awesome PHP Libraries For Early 2017

A curated list of some of our favorite open-source PHP libraries and frameworks from the last couple of months.

A curated list of some of our favorite open-source PHP libraries and frameworks from the last couple of months. Read less

Jul 01, 2020
ઉનાળો 2016 માટે 20 અદ્ભુત PHP પુસ્તકાલયો 20 Awesome PHP Libraries For Summer 2016

A handcrafted collection of 20 open-source libraries containing some of the most useful and top-quality PHP resources for 2016.

A handcrafted collection of 20 open-source libraries containing some of the most useful and top-quality PHP resources for 2016. Read less

Jul 01, 2020
Twitter બુટસ્ટ્રેપ સાથે ડ્રોપબોક્સ ફાઇલ અપલોડર Dropbox File Uploader With Twitter Bootstrap

In this tutorial, we are going to build a shout box, which allows visitors of your website to leave short comments to one another.

In this tutorial, we are going to build a shout box, which allows visitors of your website to leave short comments to one another. Read less

Jul 01, 2020
JQuery અને PHP સાથે ક્યૂટ ફાઇલ બ્રાઉઝર Cute File Browser with jQuery and PHP

Today we want to share a cool experiment with you - a cute file browser, which you can upload to your web hosting account and share documents, pictures and other files with the world.

Today we want to share a cool experiment with you - a cute file browser, which you can upload to your web hosting account and share documents, pictures and other files with the world. Read less

Jul 01, 2020
ઝડપી ટીપ: PHP ની 10 લાઇન્સ સાથે એક સરળ URL શોર્ટનર બનાવો Quick Tip: Create a Simple URL Shortener With 10 Lines of PHP

In this quick tip, we will write a tiny URL routing script, backed by an INI file as a database.

In this quick tip, we will write a tiny URL routing script, backed by an INI file as a database. Read less

Jul 01, 2020
PHP અને MySQL સાથે સુપર સિમ્પલ રજિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમ બનાવવી Making a Super Simple Registration System With PHP and MySQL

This time we will make a very simple registration system that doesn't require or store passwords. It will be easy to modify and embed into an existing PHP website.

This time we will make a very simple registration system that doesn't require or store passwords. It will be easy to modify and embed into an existing PHP website. Read less

Jul 01, 2020
મીની AJAX ફાઇલ અપલોડ ફોર્મ Mini AJAX File Upload Form

In this tutorial we are going to create an AJAX file upload form, that will let visitors upload files from their browsers with drag/drop or by selecting them individually.

In this tutorial we are going to create an AJAX file upload form, that will let visitors upload files from their browsers with drag/drop or by selecting them individually. Read less

Jun 30, 2020