પૂજ્ય શ્રીમોટાનો જન્મ તારીખ ૦૪ સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૮ , ભાદરવા વદ ચોથ, વિક્રમ સવંત ૧૯૫૪ના રોજ સાવલી મુકામે ભાવસાર જ્ઞાતિમાં થયો હતો. તેમનું બાળપણનું નામ ચુનીલાલ હતું. જન્મ સમયે તેમનું કુટુંબ આર્થિક  રીતે ઘણું સધ્ધર અને મોભાદાર હતુ. કોઈ કારણોસર કુટુંબ પર આર્થિક ભારણ આવી જતાં તેમના પિતા શ્રી આશારામ ભગત તેમની તમામ મિલ્કતો વેચી દેવું ભરપાઈ કરીને તેમના  પરિવાર સાથે કાલોલ આવીને મજુરીકામ કરવાં લાગી ગયા.
બાળક ચુનીલાલ ઉમરમાં ઘણાં નાના હોવા છતાં સમજણમાં ઘણાં મોટા હતાં. માત્ર 8 વર્ષની  ઉમરથી જ તેમણે ખેતરમાં કાલા વીણવાનું, ડાંગરના ખેતરમાં ધરું રોપવાનું, ઈંટવાડામાં ગરમ ગરમ ઇંટો ઉપાડવી, કડીયાકામ માં મજુર તરીકે જેવા અનેક કામો કરી કુટુંબને મદદરૂપ થવા પ્રયાસ કરતાં

એક વખત તેમના પિતાજીને પોલીસે વગર વાંકે ધરપકડ કરી અને જાહેરમાં માર માર્યો ત્યારે શ્રીમોટાએ કાલોલમાં એક રાવ સાહેબ કરીને સદગૃહસ્થ હતાં તેમની મદદથી છોડાવ્યા  એ પ્રસંગે તેમના બાળમાનસ પર એવી અસર કરી કે આપણે ગરીબ છીએ એટલે આવું અપમાન સહન કરવાં પડે છે માટે ભણી ગણી એવાં મોટા માણસ બનવું કે કોઈ આપણું અપમાન ના કરી શકે. એટલે કુટુંબની ગરીબ પરીસ્થિત હોવા છતાં સ્કુલમાં ભણવા જોડે પટ્ટાવાળા તરીકે કામ કરતાં હતાં અને

કૃપયા વાંચો “મારી સાધના કથા”

Pujya ShreeMota was born on Sept 4th,1898 as Chunilal Asharam Bhagat in village: Savli, District Vadodara, located in Gujarat, India. Born in poverty, he struggled hard in the earlier years of his life to support his family. Worked as a child labour to support his family and own education. He quit college just months before his graduation from college, inspired by the call of Gandhiji and joined freedom movement as well Harijan sewa. Independent India and Freedom became his moto of life and was ready to give away his life to achieve the goal. He was a freedom fighter.

Friends and dear ones lovingly called HIM as ‘Mota’ (means elder brother in family). And “Mota” became “Mota” (elder brother) for everyone from his devotees to everyone in the society. The poorest of poor were close to HIS heart.

Pujya ShreeMota never established own path or religious cult Nor have a custom or tradition of his own. Always well come all as a Gift from Almighty God. A strong believer of Science with a view that ,-“ the way science is established by scientific research & development, Spirituality & Attaining Divine force is also Science. When he had an exchange of detailed letters explaining Mahatma Gandhiji,- How Jap chanting is touching our Mind & Heart & what changes it makes in Human body, Gandhiji replies him, “ Boy, One day you will become a Scientist of Spiritual science.”

They never owned anything in his personal life, Founder of Hariom Ashrams, but was never a trustee. Even donated his personal savings to Ashram. Also the entire collection received from the sales of his own literature was credited to Ashram account, never claimed for anything.

Mota was a profilic writer. He wrote thousands of letters to friends and devotees on diversity of mind and life. He has explained the path of sadhna in his letters. These letters are published as books. He wrote close to Seventy books, almost half of them are in verses. Then there are compiled books written about him by devotees close to him. Some of these books are now translated in Hindi and English and are available at both the ashrams. All together around 190 books are available at Surat and Nadiad ashrams as well on website.

Mota said “To establish a close intrinsic relation with me you should read my books, regularly for fixed hours with devotion. Then contemplate and put in practice what you have read. By reading my books your devotion will increase definitely, your virtues will strengthen and you will progress and remain motivated. For taking my advantage you should purity your mind.

Mota emphasis on devotion of GUNA and BHAV. GUNA means virtuous quality of nature. Generosity, large heartedness, endurance, patience, peace, delightfulness, courage, boldness, daring, helpfulness, satisfaction, sacrifice are the qualities of positive virtues.

BHAV means state of emotional feelings-emotions from the bottom of the heart. Bhav is a soft micro glue which pastes positive virtues in our being forever and increases the strength of virtues. Gradually BHAV is converted into BHAVNA. Means our emotions will become positive tendency and part of our nature. Virtuous quality and positive tendency of nature will accompany us in next birth hence donations to increase GUNA and BHAV are the best donations of its kind. (Source: “Pujya Shri Mota Glimpses of A Divine Life” book, Page: 84-85)

Please read “Shri Mota”

 

।। હરિ:ૐ ।।

પૂજ્ય શ્રીમોટાના જીવનની મહત્વની તવારીખ

જન્મ : તા. ૪-૦૯-૧૮૯૮, ભાદરવા વદ ચોથ, સંવત 1954
સ્થળ : સાવલી, જિ. વડોદરા
નામ : ચૂનીલાલ
માતા : સુરજબા
પિતા : આશારામ
અટક : ભાવસાર
૧૯૧૬ : પિતાનું અવસાન
૧૯૦૫ થી ૧૯૧૮ : તૂટક અભ્યાસ-સાથે આકરી મજૂરી
૧૯૧૯ : મેટ્રિક પાસ
૧૯૨૦ : વડોદરા કૉલેજમાં
તા. ૬-૦૪-૧૯૨૧ : કૉલેજ ત્યાગ
૧૯૨૧ : ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રવેશ
૧૯૨૨ : વિદ્યાપીઠનો ત્યાગ, હરિજન સેવાનો આરંભ
૧૯૨૨ : ફેફરુંના રોગથી કંટાળીને ગરુડેશ્વરની ભેખડ ઉપરથી આત્મહત્યાનો પ્રયાસ, દૈવી બચાવ, ‘હરિ:ૐ’ જપથી રોગ મટાડવાનો સફળ પ્રયોગ.
૧૯૨૨ :  ‘મનને’ની રચના.
૧૯૨૩ :  ‘તુજ ચરણે’ની રચના
૧૯૨૩ : વસંતપંચમીએ પૂજ્ય શ્રીબાળયોગીજી દ્વારા દીક્ષા. શ્રીકેશવાનંદજી ધૂણીવાળાદાદાનાં દર્શન-સાંઈખેડા ગયા. રાત્રે સ્મશાનમાં સાધના અને દિવસભર પ્રભુપ્રીત્યર્થે  હરિજન સેવા.
૧૯૨૪ : ‘તુજ ચરણે’ની પ્રથમ આવૃત્તિનું પ્રકાશન.
૧૯૨૬ :

૧૯૨૭ :

લગ્ન-હસ્તમેળાપ વખતે સમાધિનો અનુભવ.

હરિજન આશ્રમ, બોદાલમાં સર્પદંશ-પરિણામે  ‘હરિ:ૐ’ જપ અખંડ થયો.

૧૯૨૮ : સાકુરીના પૂજ્ય શ્રીઉપાસની બાબાનું નડિયાદમાં આગમન, એમના આદેશ મુજબ સાકુરી જવું-ત્યાં મળમૂત્રની પથારીમાં સાત દિવસ.
૧૯૨૮ : પહેલી હિમાલય યાત્રા
૧૯૩૦ : મનની નીરવતાનો સાક્ષાત્કાર.
૧૯૩૦ થી ૧૯૩૨ : દરમિયાન સાબરમતી, વીસાપુર, નાસિક અને યરવડા જેલમાં. હેતુ-દેશસેવાનો નહિ, સાધનાનો. સખત પરિશ્રમ અને લાઠીમાર દરમિયાન પ્રભુસ્મરણ-મૌન. વિદ્યાર્થીઓનો સમજાવવા વીસાપુર જેલમાં સરળ ભાષામાં શ્રીમદ્દ ભગવદ્દ ગીતાનું વિવરણ લખ્યું-‘જીવનગીતા’
૧૯૩૪ : સગુણ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર.
૧૯૩૪ થી ૧૯૩૯ : દરમિયાન હિમાલયમાં અઘોરી બાવા પાસે જવાનું બન્યું, ધુંવાધારના ધોધની પાછળની ગુફામાં સાધના. ચૈત્ર માસમાં છાણાંની 63 ધૂણી ધખાવી નર્મદા કિનારે ખુલ્લામાં શિલા ઉપર નગ્ન બેસીને 28 દિવસની સાધના, શિર્ડીના સાંઈબાબાનું પ્રત્યક્ષ દર્શન-આદેશ-સાધનાના અંતિમ તબક્કાનું માર્ગદર્શન.
૧૯૩૯ : તા.૨૯-૦૩-૧૯૩૯, રામનવમી, સંવત: 1995ના રોજ કાશીમાં નિર્ગુણ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર. હરિજન સેવક સંઘમાંથી રાજીનામું. ‘મનને’ની પ્રથમ આવૃત્તિનું પ્રકાશન.
૧૯૪૦ તા.૦૯-૦૯-૧૯૪૦,* જન્મતારીખના દિવસે વિમાનમાર્ગે અમદાવાદથી કરાંચી  જવાનો ગૂઢ હુકમ.
૧૯૪૧ : માતાનું અવસાન.
૧૯૪૨ : હરિજન સેવક સંઘમાંથી છૂટા થયેલા, છતાં હરિજન કન્યા છાત્રાલય માટે મુંબઈમાં ફાળો ઉઘરાવ્યો. બે વખત સખત પોલીસમાર-દેહાતીત અવસ્થાના પુરાવા.
૧૯૪૩ :  24, ફેબ્રુઆરીમાં ગાંધીજીના પેશાબના ઝેરી જંતુઓનું પોતાના પેશાબમાં દર્શન. નૈમિત્તિક તાદાત્મ્યનો અનુભવ.
૧૯૪૫ : હિમાલયની યાત્રા-અદભુત અનુભવો.
૧૯૪૬ : હરિજન આશ્રમ, અમદાવાદ મીરાંકુટિરમાં મૌન એકાંતનો આરંભ.
૧૯૫૦ : દક્ષિણ ભારત કુંભકોણમમાં કાવેરી નદીને કિનારે હરિ:ૐ આશ્રમની સ્થાપના.
૧૯૫૪ : સુરતના કુરુક્ષેત્રમાં એક ઓરડીમાં મૌન એકાંતનો આરંભ.
૧૯૫૫ : તા.૨૮-૦૫-૧૯૫૫, નડિયાદ, શેઢી નદીને કિનારે હરિ:ૐ આશ્રમની સ્થાપના.
૧૯૫૬ : તા.૨૩-૦૪-૧૯૫૬, સુરત, કુરુક્ષેત્રમાં તાપી નદીને કિનારે હરિ:ૐ આશ્રમની સ્થાપના.
૧૯૬૨ થી ૧૯૭૫ : શરીરના અનેક રોગો-સતત પ્રવાસ સાથે 36 અધ્યાત્મ-અનુભવ ગ્રંથોનું લેખન -પ્રકાશન.
૧૯૭૬ : ફાજલપુર-મહી નદીનાં કિનારે શ્રી રમણભાઈ અમીનના ફાર્મ હાઉસમાં તા.૨૩-૦૭-૧૯૭૬ના રોજ માત્ર છ જણની હાજરીમાં આનંદપૂર્વક દેહત્યાગ. પોતાનું  ‘ઈંટ-ચૂનાનું સ્મારક ન કરવાનો આદેશ’ અને આ નિમિત્તે મળેલી રકમનો ઉપયોગ દૂર ગુજરાતનાં પછાત ગામોમાં પ્રાથમિક શાળાનાં ઓરડાઓ બંધાવવાના લોકફાળામાં કરવાની સૂચના.

।। હરિ:ૐ ।

 

पूज्य श्रीमोटा के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

जन्म : ता. ४-९-१८९८ भाद्रपद् कृष्ण चतुर्थी,  संवत १९५४
स्थान : सावली, जिल्ला : वडोदरा (गुजरात)
नाम : चुनीलाल
माता : सूरजबा
पिता : आशाराम
जाति : भावसार
१९१६ : पिता की मृत्यु ।
१९०५ से १९१८ : टूटक पढ़ाई – कठिन मजदूरी के साथ ।
१९१९ : मैट्रिक उत्तीर्ण ।
१९१९-२० : वडोदरा कॉलेज में ।
दि . ६-४-१९२१ : कॉलेज का त्याग ।
१९२१ : गुजरात विध्यापीठ ।
१९२१ : विध्यापीठ का त्याग । हरिजन सेवा का आरंभ।
१९२२ : मिरगी की बीमारी से तंग आकर गरुडेश्वरकी चट्टान से आत्महत्या का प्रयास, दैवीरक्षा, ‘हरिःॐ’ जप से रोग मिटाने का सफलप्रयोग ।
१९२३ : ‘तुजचरणे’ तथा ‘मनने’ की रचना ।
१९२३ : वसंतपंचमी को पूज्य श्रीबालयोगीजी द्वारादीक्षा  ।
१९२७ : हरिजन आश्रम, बोदाल में सर्पद्ंश -परिणामस्वरूप ७६ घंटे तक अखण्ड ‘हरिःॐ’का जाप किया ।
१९२८ : ‘तुजचरणे’ के प्रथम संस्करण का प्रकाशन ।
१९२८ : प्रथम हिमालय-यात्रा ।
१९२८ : साकोरी के पूज्य श्रीउपासनीबाबा का नडियाद्में आगमन, उनके आदेश  पर साकोरी गये,वहाँ मलमूत्र के बिस्तर में सात दिन ।
१९३० : मन की नीरवता का साक्षात्कार ।
१९३० से ३२ : इस दैरानसाबरमती, वीसापुर, नासिक औरयरवडा जेल में । उद्देश्य देशसेवा  का नहीं,साधना का । कठोर परिश्रम और लाठी चार्जके दैारान प्रभुस्मरण-मौन । विद्यार्थियों कोसमझाने के लिए वीसापुर जेल में सरलगुजराती भाषा में श्रीमद्‌ भागवद्‌गीता को लिखा – ‘जीवन गीता’ ।
१९३४ : सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार ।
१९३४ से १९३९ : इस दैरान हिमालय में अघोरीबाबा के पासगए । धुवाँधार के जलप्रपात के पीछे कीगुफा में साधना । चैत्र मास में २१ उपलों की ६३ धुनियाँ प्रज्वलित की, नर्मदा किनारे खुलेमें । शिला पर नग्न बैठकर साधना, शीरडी के सांईबाबा के प्रत्यक्ष र्द्शन–आदेश – साधना के अंतिम चरण का मार्गदर्शन  ।
१९३९ : रामनवमी संवत १९९५ काशीमें निर्गुण ब्रह्मदि . २९-३-३९ का साक्षात्कार । हरिजन सेवक संघ में सेत्यागपत्र । ‘मनने’ का प्रथम संस्करण का प्रकाशन ।
१९४० : दि. ९-९-१९४०,* जन्मदिन (भादरवा वद चोथ) हवाई मार्ग से अहमदबाद् से कराँची जाने का गूढ़ आदेश ।
१९४१ : माता की मृत्यु ।
१९४२ : हरिजन सेवक संघ में से अलग होने पर भी हरिजन कन्या छात्रालय के लिए मुंबई में चन्द इकट्ठा किया । दो  बार सख्त पुलिस मार देहातीत अवस्था के प्रमाण ।
१९४३ : २४, फरवरी में गाँधीजी के पेशाब के जहरीले जन्तुओं का अपने पेशाब में र्द्शन । नैमित्तिक तादत्म्य का अनुभव ।
१९४५ : हिमालय की यात्रा – अद्‌भुत अनुभव ।
१९४६ : हरिजन आश्रम,  अहमदबाद मीरां कुटीर में मौन एकांत का आरंभ ।
१९५० : द्क्षिण भारत के कुंभकोणम्‌ में कावेरी नदी के किनारे हरिःॐ आश्रम की स्थापना ।
१९५४ : सूरत के जहाँगीरपुरा,  कुरुक्षेत्र स्मशानभूमि में एक कमरे में मौन एकांत का आरंभ ।
१९५५ : नडियाद्, शेढी नदी  के किनारे हरिःॐ आश्रम दि. २८-५-१९५५ की स्थापना ।
१९५६ : कुरुक्षेत्र स्मशानभूमि, जहाँगीरपुरा, सूरत में दि. २३-४-१९५६ हरिःॐ आश्रम की स्थापना ।
१९६२ से १९७५ : शरीर के अनेक रोग – लगातार प्रवास के साथ ३६ आध्यात्मिक अनुभव ग्रन्थों का लेखन-प्रकाशन ।
१९७६ : फाजलपुर, मही नदी  के किनारे श्री रमणभाईअमीन के फार्म हाउस में दि. २३-७-१९७६ को मात्र छः व्यक्तियों की उपस्थिति में आनंद्पूर्वकदेहत्याग  । स्वयं के लिए “ इँटचूने का स्मारक न बनाने का आदेश ” और इस निमित्त प्राप्तराशि का उपयोग गुजरात के दूरदराज़ पिछड़े गाँवो में प्राथमिक पाठशाला के कमरे बनवाने में उपयोग करने की सूचना ।

    *Google – गूगल अनुसार भादरवा वाद चोथ, जन्मदिन दि. २०-०४-१९४० है ।  

॥ हरिःॐ ॥

 

IMPORTANT DATES INSHRI MOTA’S LIFE

Birth on 4-9-1898 in village Savli Dist. Baroda (Vadodara),
corresponding to Samvat 1954 in the month of
Badrapad in the dark phase on the 4th.

Name :Chunilal, Mother’s Name : Suraj Ba, Father’s Name :
Asharam, Family Surname : Bhavsar.
1903:Migration of family to Kalol village.
1916:
Father’s demise.
1905-1918: Broken, interrupted education, also hard manual
labour to support his family.
1919:
Passes Matriculation.
1919-1920:
Years in Baroda College.
6-4-1921 : Gives up college education.
1921:Joins Gujarat
Vidya Peeth.
1921:Leaves
Vidya Peeth to take up service of Harijans.
1922:Frustrated by Epilepsy Fits attempts suicide by jumping
from the over hanging rock of Garudeswar into river
Narmada, miraculously saved by Divine intervention,
cured of the dieases by continuous utterance of ‘HARIÃ
AUM’ on the advice of a sadhu.
1923:
Composes two spiritul poems :
To The Mind and At
Thy Lotus Feet.
1923:Initiated by Pujya Shri Balayogi on
Vasanth Panchami
Day i.e. 22nd Januar
y, 1923 Monday at Hajimanzil,
Nadiad.
Visits Shri Keshavanandji Maharaj his supreme
Guru, at Sai Kheda, Madhya Pradesh, under Shri
Balayogi’s advice, starts sleeping at crematorium at
Nadiad and thus Harijan Seva as part of his sadhna,
for God’s sake or as dedication to him.
1926:At the main wedding ceremony goes into samadhi or
a trance.
1927:After suffering a snake bite at Bodal Harijan Ashram
his utterance of ‘HARIÃ
AUM’ became unbroken and
continuous.
1928:
Publishes ‘‘At Thy Lotus Feet.’’
1928:Out of sale proceeds of the book undertakes a
pilgrimage to the Himalayas.
1928:
He advent of Shri Upasani Maharaj at Nadiad, goes to
Sakuri near Shirdi, Maharastra on his advice, for 7 days
in a state of samadhi on his own waste matter spread
out all around him.
1930:The experience of the Silent Brahman of Mind.
1930-1932:
Years spent in various jails in Sabarmati,
Visapur,
Nasik and
Yaravda, not for any service to the countr
y
but only for furtherance of his sadhna, endures
hardships and police beatings as a test for his courage,
wrote a treatise on the ‘‘Shrimad Bhagwat Geeta’’ in a
language simple enough for school children to
understand – called ‘‘Jivan Geeta’’.
1934:Realisation of God with form – the blue form of Shri
Krishna.
1934-1939:
Visits the aghori sadhu in the Himalayas, spends
sometime alone in a cave behind Dhoonvadhar
waterfalls in Madhya Pradesh, sits in the middle of 3
circles of 21 fires of 21 cowdung cakes in the hot month
of Chaitra (April-May) with bare body for cultivation
of Brahmacharya in Karanchi (Then a part of one
India). Has vision of Sai Baba of Shirdi who instructs
him on the final meditation to liberation or Mukti.
29-3-1939: On Ram Navami Day, corresponding to Samvat
year 1995 has the experience of God without form,
commencement of mukta dasha, with uttarance ‘I am
Omnipresent.’ Resigns from Harijan Sevak Sangh.
1940:On 9-9-1940 commanded by Sai Baba to travel by air
to Karachi.
1941:
Mother’s demise.
1942:Quits Harijan Seva Sangh, yet collects donation from
Mumbai for Harijan Girl’s School of Gujarat. Endures
police beatings to experience state above physical
consciousness.
1943:24th February . experiences transference of Gandhiji’s
urine infection into his own urine during Gandhiji’s
long fast (
Tadatmya).
1945:Pilgrimage to the Himalayas, – extraordinary
experiences on the way.
1946:Harijan Ashram, Ahmedabad, the beginning of Mouna
(Silence) in Meera Kutir.
1950:Establishes his first Ashram at Kumbakonam, in South
India on the bank of Cauveri.
1954:
Beginning of Mouna rooms in Kurukshetra in Surat,
28-5-1955.
1955:Establishes Hari Om Ashram at Nadiad on the bank of
Sedhi.
1956:23-4-1956 Establishes Hari Om Ashram at Kurukshetr
a
in Surat on the bank of
Tapi.
1962-1976: Commencement of social service work through
Hari Om Ashrams. In the field of education, Literature,
Bravery in youth such as mountain climbing, sea
swimming etc. Declared awards for scientist for R & D
work of space science, salt water, Agricultur
e, medicine
etc. Constant travelling in spite of the body being
afflicted by many vicarious sufferings. Publishes
number of volumes on spiritual science based on his
experiences.
23-7-1976: Gives up his body in the presence of six people
at Shri Raman Bhai Amin’s farm house at Fajalpur, on
the bank of Mahinadi, near
Vadodara. Commencing
the process to Abondan the mortal coil at 4-20 p.m. on
22nd July and ending at 1.35 a.m. on 23
rd July 1976.
Orders by his will not to construct monument or
memorial for him, instead to constanct school rooms
and building with the money collected thereafter.

ઘટનાક્રમ લખવો તથા હરિૐ ગુંજ વિગેરેમાં વિગતવાર પ્રસંગ લખવો

ફાજલપુર-મહિનાદીનાં કિનારે શ્રી રમણભાઈ અમીનના ફાર્મ હાઉસમાં તા. 23-03-1976ના રોજ માત્ર છ જણની હાજરીમાં આનંદપૂર્વક દેહત્યાગ. પોતાનું ‘ઈંટ-ચૂનાનું સ્મારક ન કરવાનો આદેશ’ અને આ નિમિત્તે મળેલી રકમનો ઉપયોગ દૂર ગુજરાતનાં પછાત ગામોમાં પ્રાથમિક શાળાના ઓરડાઓ બંધાવવાના લોકફાળામાં કરવાની સૂચના.।। હરિ:ૐ ।।

હિન્દીમાં

As a final experiment of Highest Level of Spiritual science, – He made his SOUL free from the cycle of Life & Death, willfully gave up his own physical body in the presence of six people. Mota decided to give up his mortal body on 19th July 1976. Before undertaking the Mahasamadhi he asked for the ashram’s letter head and wrote his final “WILL”, folded it and placed it in his spectacles case. It was an extra ordinary unique “WILL”.

Giving up mortal coil and HIS Last will :

To Whomsoever It May Concern:-

I, Chunilal Asharam Bhagat, alias Mota, resident of Hari Om Ashram, Nadiad, hereby declare that of my own freewill and pleasure I desire to give up my physical body. My body is ridden by many diseases and now cannot be useful in public welfare works. There is no hope ofany cure for these diseases. Therefore it would be good for all, for me to give up this body willingly and gladly. And I shall do so at the appropriate time I think fit and proper. My last rites should be performed in a quiet and secluded spot near the place of my death in the presence of six people, do not call many people during the last rites is my order to my sevaks or volunteers. The last remains of my body should be immersed wholly in the river. Build no monument or memorial over me. After my demise whatever money pours in, in my name, utilize the same for building school rooms.
Sd. Chunilal Asharam Bhagat alias Mota
Date : 19-07-1976

A DIVINE END – MAHASAMADHI

Shri Ramanbhai Amin – Founder Chairman of “Alembic Ltd.”, owned a farm house named “Hari Smruti” at village Fajalpur just on the bank of river Mahi. Ramanbhai was a great follower of Mota. He had often invited Mota to come to Vadodara and stay at his farm house “Hari Smruti”.

Mota was to go there on 22nd July 1976. It was raining heavily. In spite of his poor health, he did not change his program.

Mota asked his close associate Shri Nandubhai to get permission of Shri Ramanbhai to allow him to perform the process of giving up his body at the farm house to undertake Mahasamadhi. Shri Ramanbhai lovingly said “Everything I own, belongs to Mota and so he does not have to take any permission”.

Ramanbhai went to his office at 10 am. Mota asked Ramanbhai and his wife Dhirajben to come to the farm house at 3 pm. Total six members present at the farm house were 1) Shri Nandubhai 2) Dr. Smt. Kantaben Patel 3) Shri Rambhai Patel 4) Shri Rajubhai Patel 5) Shri Ramanbhai Amin and 6) Smt. Dhirajben Amin. Mota had instruced not to call any more than these six persons.

He then asked them to take him to the inner room. He was laid in a bed. Nandubhai sat by his side on a stool and chanted “Hari Om”. Mota had made the final decision to give up his body. Nandubhai requested Shri Mota, “Please wait for some more time, as it’s raining very heavily. Cremation of the body will be a difficult task”. Mota replied firmly “This is not a matter of dicsussion. You may chant Hari Om if you wish to do so. No one should touch me now”.

At 4 pm Mota closed his eyes and started the process of withdrawing ‘Pran’ (Process of breathlessness) from his body. At about 1:25 am on 23rd July 1976 Dr. Kantaben checked heart beats. They had stopped. Thus with his own wish, willingly Mota had left his mortal body. His body was consigned to fire at 6:30 am on the bank of river Mahi and remains of the body were flowed down in the river.

Thus, Mota performed the most uncommon and unique method of giving up the body with a fully conscious Mind and Soul – Mahasamadhi.

Shri Mota have written last words (total seven notes) on 22-07-1976 before giving up HIS mortal coil. Selective are produced here :

1) I express my gratitude to those who helped me or who did my work. May God bless them and return their service with goodness.
2) It is not as if Guru Maharaj is just an ordinary living being. Whenever we need him or he needs us he comes to us assuming a human form and passes by to help us in our difficulties. He never allows any problem of his devotee to remain unsolved or unresolved. The work of the devotee is never allowed to stop or stall.

Gurumaharaj is synonymous with consciousness.

Pujya Shri Mota’s Science behind virtuous donations :

Pujya Shri Mota always weighed on donations related to activities for the enhancement of inheritance of soulful virtues like courage, bravery, struggle, self-confidence etc. in an individual human being. HE has very clearly stated that – “Spirituality is a science. The difference between spiritual and physical science is that – General faculties of science are experimented often in openness and hence proven to the physical world. On the other hand, Spiritual science is experimented in solitude and cannot be proclaimed to the physical world. Such are the cosmic laws of Almighty God which the seeker has to follow. Going by Darwin’s theory of Evolution, once a Soul entering human gender can never go back to any other past genders and has to have only human births in all of his / her future lives. Because – consistent upgradation of life is the law of nature.”

(Respected all, here is a narration of the logic behind HIS vision of donations in our words as we have understood. – Trust board)

Every individual is on the path of journey towards Realization of Almighty God and that is the one and only motto of a Soul taking a human birth. A person indulged in most horrific – devilish deeds is ignoring a voice of the Soul and is bound to repent when time emerges. Such repentance is a turning point to convert a person to live a pious & devotional life. That time the force of same negative virtues become a power house to energize a person to live a divine life. And such forces become positive by the Grace of Almighty God.

The Realization of Almighty God is impossible without ardent “Sadhna” and to perform such “Sadhna” positive virtuous sacraments are mandatory for an individual human being. These virtuous sacraments develop birth by birth and help a Soul march forward towards the ultimate goal.

Shri Mota gives highest weightage only on the development of fundamental sacraments and positive virtues, which can be useful only for

।। હરિ: ૐ।।

આરતી

ૐ શરણચરણ લેજો, પ્રભુ શરણચરણ લેજો,

પતિત ઉગારી લેજો (૨) કર ગ્રહી ઉર લેજો.   …ૐ શરણ.

માનવાણીના ભાવો, કર્મ વિષે ઊતરો, પ્રભુ (૨)

મન, વાણી ને દિલને (૨) કૃપાથી એક કરો.   …ૐ શરણ.

સર્વ મળેલાં સાથે, દિલ સદ્ભાવ ઊગો, પ્રભુ (૨)

છો અપમાન થયાં હો (૨) ત્યાંયે ભાવ બઢો.   …ૐ શરણ.

નિમ્ન પ્રકારની વૃત્તિ, ઉર્ધ્વગમન કરવા, પ્રભુ (૨)

પ્રભુકૃપાથી મથાજો (૨) ચરણશરણ ગ્રહવા.   …ૐ શરણ.

મનના સકળ વિચારો, પ્રાણતણી વૃત્તિ, પ્રભુ (૨)

બુદ્ધિતણી સૌ શંકા (૨) ચરણકમળ ગળજો.    …ૐ શરણ.

જેવા દિલ હોઈએ પ્રભુ, તેવા દેખાવા, પ્રભુ (૨)

મતિ મુજ ખુલ્લી રે’જો (૨) સ્પષ્ટ જ પરખાવા.   …ૐ શરણ.

દિલમાં કંઈક ભર્યું હો, તે થકી બીજું ઉલટું, પ્રભુ (૨)

કદી પણ મુજથી ન બનજો (૨) એવી મતિ દેજો.   …ૐ શરણ.

જ્યાં જ્યાં ગુણ ને ભાવ, દિલ ત્યાં મુજ ઠરજો, પ્રભુ (૨)

ગુણ ને ભાવની ભક્તિ (૨) દિલ મુજ સંચરજો.   …ૐ શરણ.

મન, મતિ, પ્રાણ પ્રભુ! તુજ ભાવ થકી ગળજો, પ્રભુ (૨)

દિલમાં તુજ ભક્તિની (૨) છોળો ઉછળજો.   …ૐ શરણ. – શ્રી મોટા 

કૃપયા વાંચો “પ્રાર્થના પોથી”

HARIOM – ÀRTI

Aum, give me Refuge O Lord, at the Haven of Thy Holy Feet,

Save this fallen soul, lead him by Thy hand, clasp him to Thy heart………..(1)

Let my mind, heart and speech be revealed by my action,

May Thou unify by Thy Grace, my mind, speech and heart……………………(2)

May our heart’s love pervade in our dealings with all,

Even where injustice is done, let there only love prevail…………………….…(3)

May we attempt by Thy Grace, to change our lower instincts Into nobler ones,

so we may be worthy of Thy Holy Feet………………………(4)

May my mind’s thoughts and tendencies of the vital

and intellect’s all doubts dissolve at Thy Holy Feet……………………………..(5)

To appear to others as we truly are at heart,

Let our being be open, so others can know us truly and well………….……(6)

Give me the will not to do otherwise,

Contrary to what is truly in my heart O Lord………………………(7)

Wherever there are Virtue and Nobility, let my heart there abide,

may Virtue and Nobility flower and blossom in my heart………………………(8)

May the instincts of the vital and the mind merge and melt in my love for Thee And may my adoration for Thee ever surge, dance in delight and joy………(9)
Aum, give me Refuge O Lord, at the Heaven of Thy Holy Feet
                                                                                                         – Shree Mota
(Translated from original Gujarati to English by Babu Sarkar, Chennai)

Please read “Prayers Book”